SPACE WORLD centrum bude prístupné len pre uzavretú spoločnosť v termíne: 20.12.2018, 15:45 - 17:45
Zobraziť viac informácií


Hlavné menu


Rezervácia termínu pre Laser Game

A. Dátum a termíny rezervácie

Vyberte si dátum, kedy si chcete zahrať Laser Game.

Následne sa otvoria možné termíny.

Dátum rezervácie

Zvolený dátum rezervácie: Nie je zvolený žiaden dátum!

Vyberte prosím dátum v kalendári v ľavej časti.